Giỏ hàng

Ban giám khảo Rising Stars 2020 - Nghệ sĩ Asep Hidayat Wirayudha

Ban giám khảo Rising Stars International Arts Festival & Competition – Hanoi 2020

[English below]

Góp phần cho sự thành công của Chương trình biểu diễn và kỳ thi quốc tế Rising Stars 2020, đầu tiên phải nhắc tới sự đóng góp lớn lao của các nghệ sĩ, giáo sư, nhà giáo trong vai trò ban giám khảo. Với uy tín, tinh thần cầu thị và khát khao mang tới một chương trình đạt chất lượng cao dành cho thí sinh Việt Nam cũng như Quốc tế, Học viện Âm nhạc May Space vô cùng cảm kích và vinh dự được lần lượt giới thiệu về ban giáo khảo Rising Stars 2020.

 

Nghệ sĩ Asep Hidayat Wirayudha

Asep là một nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các buổi hòa nhạc cho cả cello độc tấu và nhạc thính phòng ở Indonesia và nhiều nơi trên thế giới. Ông đã biểu diễn tại Malaysia, Singapore, Thái Lan, Úc và Nhật Bản. Ông trong các tiết mục đa dạng từ Phục hưng đến đương đại.


Sau khi có bằng Thạc sĩ về lĩnh vực biểu diễn vào năm 2002 tại Osaka Kyoiku, ông đã tham gia Dàn nhạc chuyên nghiệp tại Nhật Bản, biểu diễn tác phẩm "Heinrich Suitzt Ensemble" (1999-2002). Tại đây, ông cũng biểu diễn trong một số lễ hội như Festival Cassal Osaka và Osaka Music Festival. Ông cũng xuất hiện trong một chương trình biểu diễn ngoạn mục cùng với nghệ sĩ cello từ khắp nơi trên thế giới tại Kobe.

Asep đã ba lần được đề cử tại Hội thảo Âm nhạc Thông niên ASEAN tại Kuala Lumpur, Manila và Jakarta. Ông cũng được đặt tên cho Tutor Cello tại  hội thảo Bangkok. Biểu diễn với Đoàn nhạc Virtuoso của Úc tại Townsville Queensland Australia.

Học cello đầu tiên ở trường trung học âm nhạc Yogyakarta (1982 - 1986) dưới sự hướng dẫn của Yoesbar Djaelani, ông tiếp tục học nhạc tại Viện Nghệ thuật Indonesia (ISI) ở Yogyakarta (1986-1991) dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ người Hà Lan Renee Bermann. Ông cũng theo lớp Master với Janos Starker. Ông là người sáng lập Liên hoan âm nhạc thính phòng quốc tế Yogyakarta và hợp tác với các nhạc sĩ như Mỹ, Ý, Netehrland, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nhạc sĩ trên khắp thế giới.

Ông đã tham gia Cello Recital Cello ở Indonesia để chơi tiết mục Barok cho Contemporer. Asep hiện tại vẫn đang giảng dạy Cello và nhạc thính phòng tại Viện Nghệ thuật Indonesia.

 

Asep Hidayat Wirayudha

Asep known active giving recitals and concerts both for solo cello and chamber music In Indonesia and abroad. He has been performing up to Malaysia, Singapore, Thailand, Australia and Japan. He plays a varied repertoire from the Renaissance to contemporary.

After obtaining his Master of Degree in the field of Performance in 2002 in Osaka Kyoiku, he joined the Professional Orchestra in Japan "Heinrich Suitzt Ensemble" (1999-2002). In the city he also performed in several festivals such as Festival Cassal Osaka, and Osaka Music Festival. He has also performed spectacularly alongside cellist from around the world in 1000 in Kobe.

Asep performed three times elected to follow the ASEAN Youth Music Workshop in Kuala Lumpur, Manila, and Jakarta. He was also named to the Tutor Cello in the workshop in Bangkok. Performed with The Australian Virtuoso Ensemble in Townsville Queensland Australia.

Learn cello first High School Musical Yogyakarta (1982 - 1986) under the guidance of Yoesbar Djaelani, he continued his musical education at the Indonesian Arts Institute (ISI) in Yogyakarta (1986-1991) under the guidance of Dutch cellist Renee Bermann. He also followed the Master Class with Janos Starker. He is Founding of  Yogyakarta International Chamber Music Festival and Colaboration  with Musicians such as America, Italy, Netehrland, Japan, Korea and many musicians around the world. He has been Touring Recital  Cello and Piano  100 Cities In Indonesia playing repertoar Barok to Contemporer.  Asep teaching  Cello and Chamber Music at Indonesia Institute of The Arts Yogyakarta.