Giỏ hàng

Ban giám khảo Rising Stars 2020 - Nghệ sĩ Corinna Chang

Ban giám khảo Rising Star International Arts Festival & Competition – Hanoi 2020

[English below]

 

Góp phần cho sự thành công của Chương trình biểu diễn và kỳ thi quốc tế Rising Star 2020, đầu tiên phải nhắc tới sự đóng góp lớn lao của các nghệ sĩ, giáo sư, nhà giáo trong vai trò ban giám khảo. Với uy tín, tinh thần cầu thị và khát khao mang tới một chương trình đạt chất lượng cao dành cho thí sinh Việt Nam cũng như Quốc tế, Học viện Âm nhạc May Space vô cùng cảm kích và vinh dự được lần lượt giới thiệu về ban giáo khảo Rising Star 2020.

 

Nghệ sĩ CORINNA CHANG              

 

Bà Corinna Chang là người sáng lập / CEO của Klassique Musik Pte Ltd.

Klassique Musik được thành lập năm 2005 và là trường âm nhạc hàng đầu tại Singapore. Bà là một nhà giáo dục và biểu diễn âm nhạc nổi tiếng trong hai mươi năm qua tại Singapore, đã đào tạo nhiều sinh viên và giáo viên đoạt giải thưởng.

 

Là người nhận học bổng âm nhạc của chính phủ Singapore, bà tốt nghiệp loại xuất sắc về biểu diễn piano từ Đại học Adelaide, Úc và có bằng sau đại học về giáo dục âm nhạc. Corinna đã mang những chuyên môn biểu diễn của mình để giúp các sinh viên giành thành tích cao trong các cuộc thi tại Singapore và ở Hoa Kỳ. Chương trình giảng dạy âm nhạc của bà đã được trao tặng bởi Trường Âm nhạc Hoàng gia (London), Ủy ban kiểm tra âm nhạc Úc và bà là thành viên của trường đại học âm nhạc Trinity (London).

 

Corinna hoạt động như một người biểu diễn, giảng viên và ban giám khảo. Bà đã phát biểu tại Hội chợ sách thế giới và biểu diễn với các thành viên của SSO. Bà xuất hiện trong các tạp chí như Young Parents, Expat Living, Her World và các ấn phẩm khác. Vào tháng 5 và tháng 8 năm 2012, bà cũng đã được phỏng vấn trên Live Radio IN988 & FM93.8 và Channel News Asia trên truyền hình.

 

Vào năm 2012 & 2013, Bà Corinna Chang đã được trao Giải thưởng SME 500 vào ngày 1 tháng 8 năm 2012, Giải thưởng Business Gurus vào ngày 18 tháng 1 năm 2013 và tháng 10 năm 2013.

Vào tháng 11 năm 2013, bà đã nhận được giải thưởng Spirit of Enterprise uy tín từ Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bàng nghiệp Mr Teo Ser Luck vào ngày 1 tháng 11 năm 2013. Vào ngày 2 tháng 11, bà đã được đăng trên tờ báo quốc gia The Straits Times và phỏng vấn về chiến thắng của mình.

 

Corinna được tạo điều kiện tối đa để gây dựng  nên một thế hệ tài năng mới tại Klassique Musik -  Singapore.

 

 

Ms Corinna Chang is the founder/CEO of Klassique Musik Pte Ltd.

Klassique Musik was established in 2005 and is the premier music school in Singapore. She is a prominent music educator and performer for twenty years in the Singapore music scene, having trained many prize-winning students and teachers.

 

A Singapore government music scholarship recipient, she graduated with high honours in Piano Performance from the University of Adelaide, Australia and has a Postgraduate Diploma in Music Education. A first prize winner in Australia, Corinna has used her performing expertise to help her students to win competition in Singapore and in the United States. Her music teaching licentiates were awarded by the Royal Schools of Music (London), Australian Music Examinations Board and she is a Fellow of the Trinity College of Music (London).

 

Corinna is active as a performer, lecturer and adjudicator. She has spoken at the World Book Fair and performed with members of the SSO. She has been featured in magazines like Young Parents, Expat Living, Her World and other Publications. In May & Aug 2012, she has also been interviewed on Live Radio IN988 & FM93.8 and Channel News Asia on Television.

 

In 2012 & 2013, Ms Corinna Chang was awarded the promising SME 500 Award on 1st August 2012, Business Gurus Award on 18th January 2013 and October 2013.

In November 2013, she received the prestigious Spirit of Enterprise Award from the Minister of Trade and Industry Mr Teo Ser Luck on November 1, 2013. On November 2nd, she was featured in the National Newspaper The Straits Times and interviewed about her win.

 

Corinna is dedicated to grooming a new generation of budding talents at Klassique Musik in Singapore.