Giỏ hàng

TRÍ THÔNG MINH VỀ ÂM NHẠC LÀ GÌ?

Đó là khả năng hiểu biết, thưởng thức và sáng tạo âm nhạc. Những nhạc công và những nhà soạn nhạc nổi tiếng đương nhiên sở hữu trí thông minh âm nhạc ở một hình thái vô cùng nổi bật, nhưng tất cả mọi người, ngay cả những người vẫn tự nhận là mình ''mù nhạc'', đều sở hữu trí thông minh này.

Chính trí thông minh âm nhạc giúp bạn giữ được nhịp điệu. Nó cũng khiến cho giai điệu khó chịu đó xoay vòng trong đầu bạn. Khi bạn học thuộc một bài thơ, trí thông minh ngôn ngữ sẽ giúp bạn ghi nhớ từ ngữ và hệ thống nhịp điệu, nhưng chính trí thông minh âm nhạc sẽ nhập cuộc khi nhịp điệu hoặc độ dài của bài thơ ảnh hưởng đến trí nhớ của bạn.

BÉ YÊU CỦA BẠN CÓ SỞ HỮU TRÍ THÔNG MINH ÂM NHẠC KHÔNG ??? ---> HÃY ĐẾN VỚI MAY SPACE ĐỂ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM CÙNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN HÀNG ĐẦU VỀ ÂM NHẠC BÁC HỌC.

May space - Tìm kiếm và ươm mầm tài năng âm nhạc!!!!!