Giỏ hàng

Thanh nhạc

Các khóa học thanh nhạc của MaySpace được xây dựng dành riêng cho khả năng, thể trạng và phong cách của người Việt Nam. 

100% giảng viên tham gia giảng dạy đến từ Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, có trình độ chuyên môn và khả năng phát hiện những tài năng còn tiềm ẩn trong mỗi bạn học viên.


Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !