GIẢNG VIÊN THANH NHẠC NGUYỄN KHÁNH HOÀ

GIẢNG VIÊN THANH NHẠC NGUYỄN KHÁNH HOÀ

Giảng viên Thanh nhạc Nguyễn Khánh Hoà tốt nghiệp trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung Ương năm 2007 và tốt nghiệp Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2012. Cô Hoà đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong môi trường nhà nước...

Read more