Các khóa học tại May Space

Khóa học Mỹ thuật

Khóa học Mỹ thuật

Các khóa học piano tập thể tại MaySpace được xây dựng dành cho các bạn nhỏ từ 4 tuổi, có niềm đam mê với Piano. Các con sẽ được theo học từ cơ bản...

Khóa học Nhạc kịch

Khóa học Nhạc kịch

Học nhạc kịch cùng những nghệ sĩ chuyên nghiệp Nhạc kịch là bộ môn nghệ thuật không mới, đã xuất hiện từ rất lâu ở các nước phương Tây và gần đây...

Luyện thi chuyên nghiệp

Luyện thi chuyên nghiệp

Các khóa học piano tập thể tại MaySpace được xây dựng dành cho các bạn nhỏ từ 4 tuổi, có niềm đam mê với Piano. Các con sẽ được theo học từ cơ bản...

Khóa học Thanh nhạc

Khóa học Thanh nhạc

Hát hay có phụ thuộc vào “Tài năng”? May Space luôn tin rằng, sẽ không có bất cứ bạn nhỏ nào không thể hát nếu biết cách luyện tập bài...

Khóa học Cảm thụ âm nhạc

Khóa học Cảm thụ âm nhạc

Các khóa học piano tập thể tại MaySpace được xây dựng dành cho các bạn nhỏ từ 4 tuổi, có niềm đam mê với Piano. Các con sẽ được theo học từ cơ bản...

Khóa học Guitar

Khóa học Guitar

Các khóa học piano tập thể tại MaySpace được xây dựng dành cho các bạn nhỏ từ 4 tuổi, có niềm đam mê với Piano. Các con sẽ được theo học từ cơ bản...

Khóa học Violin

Khóa học Violin

Các khóa học piano tập thể tại MaySpace được xây dựng dành cho các bạn nhỏ từ 4 tuổi, có niềm đam mê với Piano. Các con sẽ được theo học từ cơ bản...

Khóa học piano tập thể

Khóa học piano tập thể

Các khóa học piano tập thể tại MaySpace được xây dựng dành cho các bạn nhỏ từ 4 tuổi, có niềm đam mê với Piano. Các con sẽ được theo học từ cơ bản...